На платформі Скайнум реалізовано повноцінний мультивалютний облік. Ви можете продавати та оприбуткувати товари в різних валютах, працювати з платежами у будь-якій валюті, вести взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями, а також формувати фінансові звіти з перерахунком за актуальним курсом валют.

Мультивалютний облік це не просто перерахунок цін товарів з однієї валюти в іншу. На платформі кожна операція створює бухгалтерські проведення у межах кожної валюти.

У цьому посібнику ви дізнаєтеся як працювати з різними валютами, щоб використовувати цей потужний функціонал у своїй торговій діяльності.

Приступаючи до роботи на платформі Скайнум у мультивалютному обліку, перш за все необхідно налаштувати програму під свої потреби. Ознайомтесь з тим, як це робити в інструкції Налаштування мультивалютного обліку.


1. Контрагенти та мультивалюти

При мультивалютному обліку робота з контрагентами має певні особливості, адже одночасно можуть використовуватись різні валюти. На платформі Skynum існує два типи контрагентів: постачальники та покупці.

1.1. Валюта контрагента

Для кожного контрагента можна встановити одну валюту, в якій ваша компанія буде вести розрахунки з ним. Валюта зазначається в картці контрагента. Детальний опис створення картки можна знайти в інструкції Контрагенти.

Одразу ж зверніть увагу, що для контрагентів, які стосовно компанії є постачальниками, валюту не можна змінювати при наявності активованих документів "Надходження від постачальника". У випадку, коли постачальник працює з вами у кількох валютах, створіть для нього картки з різними валютами.

На покупців таке обмеження не розповсюджується. Кожному покупцеві можна продавати товари у різних валютах. А валюта, що зазначена в картці покупця, підтягується в документ продажу за замовчуванням, але є можливість змінити її безпосередньо в документі.

1.2. Заборгованість контрагента

Заборгованості контрагента відображаються в його картці. Перед початком роботи з контрагентом у картці немає жодних заборгованостей. Надалі в залежності від взаємодій з постачальником/покупцем ця інформація буде змінюватись.


1.3. Покупці та мультивалюти

Контрагенти, які купують у нас товар, повинні оплатити його. У випадках неоплати у момент продажу, продаж оформляється в кредит і цим створюється заборгованість покупця. Тобто, покупець заборгував нам.

Можлива і протилежна ситуація: покупець перерахував нам гроші, але товар поки що не відвантажено, товарна накладна не активована. У такому випадку створюється наша заборгованість покупцеві. Тобто, ми заборгували покупцеві.

При мультивалютному обліку одночасно може бути заборгованість в декількох валютах. Наприклад, одна товарна накладна оформлена в кредит в гривнях, інша - в доларах.


Крім картки, побачити наявність заборгованості з покупцями можна також:

 • в розділі "Контроль - Поточна ситуація - Ми заборгували/Нам заборгували";
 • у платіжних документах "Касовий ордер" або "Платіжне доручення" при створенні платежів типу "Розрахунки з покупцями".

Кожний борг записується окремо в залежності від валюти, а поряд з сумою боргу показується, що контрагент при формуванні заборгованості виступає покупцем.

1.4. Постачальники та мультивалюти

При постачанні товару ми повинні зробити за нього оплату в валюті документа. У мультивалютному обліку на платформі Скайнум валютою документа "Надходження від постачальника" завжди є валюта постачальника.

Коли оплата робиться не безпосередньо в документі "Надходження від постачальника" при його активації, а потім, то за нами буде борг перед постачальником. Тобто при оформленні приходу товарів в кредит формується борг у валюті документа, і ми заборгували постачальнику.

У разі, коли ми спочатку заплатили за товар, але товар поки що не відвантажено (документ "Надходження від постачальника" не активований), створюється заборгованість постачальника нам. Тобто, постачальник заборгував нам.

У мультивалютному обліку заборгованість постачальнику/постачальника може бути тільки у валюті постачальника.


Але постачальник може купувати наш товар, і тоді можливе утворення взаємних заборгованостей з ним як з покупцем. Такі заборгованості можуть бути в різних валютах, як і для звичайних покупців.


У картці контрагента, який одночасно є постачальником та покупцем по відношенню до нашої компанії, заборгованості його як постачальника та як покупця відображаються окремо за надходженнями товарів та за продажами. Одночасні заборгованості контрагента/контрагенту як покупця та як постачальника не перекривають одна одну.

Крім картки, побачити наявність заборгованості постачальнику можна:

 • в розділі "Контроль - Поточна ситуація - Ми заборгували/Нам заборгували";
 • у платіжних документах "Касовий ордер" або "Платіжне доручення" при створенні платежів типу "Розрахунки з постачальниками" та платежів типу "Розрахунки з покупцями" (якщо постачальник одночасно є покупцем).

Таким чином, у мультивалютному обліку заборгованості по надходженнях можуть бути тільки у валюті постачальника, а заборгованості по продажах - у валютах, в яких продажі відбувалися.


2. Мультивалютні документи

Перед початком формування документів переконайтесь, що на платформі зроблені всі необхідні налаштування: встановлені валюти базова та обліку товарів, надана можливість вести продажі та отримувати звіти у мультивалюті, налаштований довідник курсу валют.

Важливо! Звертаємо вашу увагу на те, що всі розрахунки у мультивалютному обліку відбуваються шляхом конвертації валют одна в одну за курсом, який ви встановите у довіднику "Курс валют". При відсутності курсу для якоїсь із валют, конвертація здійснюється у відношенні 1:1. Для виправлення такої ситуації потрібно спочатку створити всі необхідні курси, оновити курси в кожному документі, а потім зробити переактивацію всіх документів, де була задіяна валюта без курсу.

Якщо в товарному документі ми використовуємо тільки валюту обліку товарів (визначається параметром "Валюта обліку товарів" з розділу "Налаштування - Параметри - Валюта"), документ буде мати вигляд та буде формуватись так само як при обліку в єдиній валюті.

А коли в документі задіяні валюти, які не є валютою обліку товарів, то документи будуть мати додаткові поля і розрахунки в документах будуть вестись з урахуванням цих валют.

На платформі Скайнум є документи, валютою яких завжди буде тільки валюта обліку товарів, незалежно від використання мультивалютного обліку. Це документи з розділу "Товари - Внутрішній облік", а також документи "Виробництво", "Розукомплектація" та документи інвентаризації. Також є документи, які виконують допоміжні функції, їх формування не впливає на суми залишків - прайс-лист, рахунок на оплату тощо.

Наприклад, документ "Оприбуткування" у режимі мультивалютного обліку з базовою валютою та обліковою валютою товарів "гривні" виглядає так:


Але в документах, де фіксується взаємодія з контрагентами, у мультивалютному обліку будуть додаткові поля та конвертація коштів, якщо контрагент працює з нами у різних валютах. Це такі товарні документи, як:

 • Товарна накладна
 • Повернення продажу
 • Замовлення покупця
 • Продаж роздрібний
 • Повернення роздрібного продажу
 • Надходження від постачальника
 • Повернення постачальнику

Активація цих документів призводить до зміни залишків товарів або резерву, а їх валютою може бути одна з валют зазначених у довіднику "Валюти".

2.1. Документи "Товарна накладна" та "Повернення продажу"

На платформі Скайнум у продажі/поверненні товарів безпосередньо на складі використовуються документи "Товарна накладна" та "Повернення продажу"  з розділу "Торгівля - Продажі". Робота з такими документами у звичайному обліку детально описана в інструкціях Товарна накладна та Повернення продажу.

При мультивалютному обліку у "Товарній накладній" з'являється: поле вибору валюти, поле курсу валюти з доступом для коригування, а в товарних рядках автоматично показуються ціни у валюті обліку товару та у валюті продажу, та додатково показується конвертована сума у валюті продажу.

Відразу після вибору контрагента у документ підтягнеться назва валюти з його картки, але цю валюту можна змінити на потрібну в конкретному випадку.


При формуванні документа, система звертається до довідника "Курс валют", щоб взяти звідти потрібний курс і зробити конвертацію сум за товари у потрібну валюту. В нашому прикладі базовою валютою і валютою обліку товарів є гривня, а продаж ми робимо в доларах. При цьому в довіднику "Курс валют" для долара створено кілька курсів:


Саме тому в документ підтягнувся той курс, що відповідає даті документа.

Курс в документі можна змінити вручну, саме курс у документі стане основою для розрахунку цін товарів. При зміні курсу валюти в документі всі ціни перераховуються:


Як видно з прикладу, якщо ми продаємо товар у доларах, то спочатку ціни товарів показуються у гривнях, тобто у тій валюті, в якій вони обліковуються на складі, а поряд показується вже конвертована ціна у валюті продажу.

Підсумкова сума документа показується в валюті продажу, в ціні продажу (20$). При цьому зі складу спишуться товари в валюті обліку товарів, в обліковій ціні (250₴), тобто у сумі, в якій вони зберігаються на складі.

У документі "Повернення продажу", в разі використання кількох валют також з'являться поля вибору валюти, курсу валюти, і для кожного товару поля ціни та суми у валюті обліку товару та у валюті продажу. Формування цього документа аналогічне формуванню "Товарної накладної".

2.2. Оплата в документах продажу

У документах продажу після додавання всіх необхідних товарів, автоматично рахується сума, котру покупець має сплатити за товари. Вона представлена у валюті продажу.

Якщо оплата проводиться готівкою, то кошти зараховуються в касу, яка закріплена за складом, де списуються продані товари. При цьому в касу надходять кошти саме у валюті продажу, без конвертації.

При безготівковій оплаті кошти у валюті продажу зараховуються на банківський рахунок складу, з якого здійснюється продаж. 

Зверніть увагу, що кожний банківський рахунок має тільки одну валюту і потрібно, щоб валюта документа продажу співпадала з валютою рахунку.

У разі, коли потрібно проводити оплату різними валютами безготівково, то треба налаштувати дозвіл обирати банківський рахунок безпосередньо з документа (про налаштування читайте в інструкції Налаштування мультивалютного обліку.

Якщо у контрагента є накопичені бонуси, то можлива оплата продажу бонусами. Кількість бонусів по товарному рядку документа визначається в розрахунку на валюту обліку товарів, незалежно від валюти продажу. Після активації документа на бонусному рахунку покупця з’явиться відповідна сума бонусів. Це дозволить йому оплачувати майбутні покупки бонусами. При цьому ці покупки можуть бути в будь-якій валюті.

Бонуси контрагента перераховуються на гроші в валюті обліку товарів на умовах бонусної програми. Якщо продаж буде здійснюватись у інший валюті, то для сплати бонусами буде доступна сума, що конвертована у валюту продажу з облікової за останнім встановленим курсом у довіднику "Курс валют". У разі, коли у довіднику не буде створено курсу для потрібної валюти, конвертація відбудеться у відношенні 1:1.

При поверненні продажу нараховані за цей продаж бонуси анулюються. А оплата за продаж бонусами перераховується з грошей у бали і повертається у суму бонусів контрагента.

При оформленні продажу в кредит сума продажу запишеться контрагенту як борг у валюті продажу. Сплата боргу за кредит оформлюється платежем "Прибутковий касовий ордер" або "Вхідне платіжне доручення", у який прив’язується цей документ продажу. Механізм зв'язування платежів з документами описаний в інструкції Зв’язані платежі. Валюта документа продажу та зв'язаного платежу повинна бути однаковою. Про платежі у мультивалютному обліку мова буде йти у наступних пунктах.

2.3. Продаж через Skynum.Каса

Якщо продажі або повернення продажів здійснюються через касовий термінал (або комп'ютер, на якому встановлена касова програма), то на платформі Skynum мова йде про АРМ касира і такі дії виконуються через додаток Скайнум.Каса.

Про роботу з додатком можна ознайомитися в інструкції Роздрібна торгівля через Скайнум.Каса та відео-уроках на сторінці https://www.youtube.com/@skynum.

З основної платформи є можливість переглядати результати роботи у Скайнум.Каса. В розділі "Торгівля - АРМ касира" є всі документи, що створюються через касові термінали продавцями.

Якщо плануються продажі через касові термінали у різних валютах, то потрібно у довіднику "Комп'ютери" (розділ "Налаштування - Довідники") створити комп'ютери цього складу для потрібних валют


Поміняти валюту касовому терміналу можна тільки при закритій зміні. Якщо при завантаженні Скайнум.Каса (або в налаштуваннях) обрати термінал, який працює з доларами:


то після відкриття зміни касова програма буде показувати ціни товарів, конвертовані з гривні в долари, і оплата також буде здійснюватись у доларах. Ось приклад створення чека продажу:


Результат такого продажу відобразиться наступним чином у звіті "Аналіз продажів" за валютою продажу (перерахування з валюти у валюту відбувається згідно з налаштуваннями у довіднику "Курс валют"):


та за валютою обліку товарів:


Чеки повернень створюються в АРМ-касира аналогічно чекам продажу.

2.4. Замовлення покупця в мультивалюті

Документ "Замовлення покупця" не є документом, що впливає на облік товару. Його активація не призведе до змін залишків товарів, тому що замовленням можна тільки зарезервувати товари. "Замовлення покупця" використовується як підготовчий для документів "Товарна накладна" або "Продаж роздрібний".

Але в замовленні можна провести попередню оплату, і в мультивалютному обліку зазначити валюту цієї оплати.

Якщо у замовленні вказується оплата, а потім з нього буде створено документ "Товарна накладна" або "Продаж роздрібний", то сума попередньої оплати у замовленні буде зарахована в продажі. До того часу, поки продаж не буде активовано, попередня оплата, яка зафіксована у активованому замовленні, буде заборгованістю перед покупцем у валюті оплати.

Заповнюється "Замовлення покупця" при мультивалютному режимі роботи аналогічно заповненню документа "Товарна накладна".

2.5. Надходження від постачальника в мультивалюті

У розділі "Постачання" знаходяться документи, які фіксують надходження та повернення товарів постачальнику. Їх активація спричиняє зміну залишків товарів. Це документи: "Надходження від постачальника" та "Повернення постачальнику".

При мультивалютному обліку ці документи суттєво відрізняються від таких самих документів у звичайному обліку.

Розглянемо роботу з документом надходження товарів від постачальника при використанні різних валют. Для створення документа потрібно перейти в розділ "Постачання - Надходження від постачальника" та створити його згідно з інструкцією Базовий спосіб приходу товару.

Відразу після створення документа його валютою буде валюта обліку товарів з налаштувань (вказується в розділі "Налаштування - Облік - Валюта обліку товару"). Після вибору контрагента, валюта автоматично змінюється на ту, з котрою працює даний постачальник, якщо вона відрізняється від початкової валюти документа. Це видно в полі "Валюта" створеного документа.

У випадку, якщо постачальник працює в тій самій валюті, що і валюта обліку товарів, в таблиці товарів будуть відображені стандартні поля з однією валютою. Весь процес роботи з приходом в такій ситуації відбувається відповідно до інструкції по надходженню товарів, про яку згадувалось вище.

Коли валюта постачальника відрізняється від валюти обліку товарів, то відразу в документі з’являється поле для курсу валюти постачальника. Він підтягується з довідника "Курс валют". Курс можна залишити поточним або відредагувати саме для цього надходження. Додаткові поля з’являться також у товарних рядках документа.


Товарний рядок заповнюється наступним чином:

 • додається товар будь-яким зручним способом;
 • зазначається кількість його надходження;
 • в полі "Ціна постачальника" зазначається ціна товару у валюті постачальника, якщо у картці товару вже є прихідна ціна, то вона підтягнеться звідти, але її можна змінити;
 • поле "Сума постачальника" заповнюється автоматично;
 • у разі, якщо на постачання конкретно цього товару є додаткові витрати з вашого боку, які повинні увійти в його прихідну ціну, заповнюється поле "Витрати постачання" у валюті постачальника (такі витрати не входять у суму до сплати постачальнику);
 • поле "Ціна прихідна" розраховується автоматично шляхом конвертації з валюти постачальника в валюту обліку товарів;
 • інші поля розраховуються та заповнюються автоматично.

Обов'язково перевірте валюту документа та курс валют перед створенням товарних рядків та перед активацією документа. Це дуже важливо для будь-яких документів у мультивалютному обліку, а особливо для документу надходження товарів від постачальника.

Документ повернення постачальнику заповнюється аналогічно. Його можна також автоматично створити з активованого "Надходження від постачальника". Для цього в документі надходження потрібно натиснути кнопку "Дії" та вибрати "Створити повернення приходу".

У документах надходження або повернення постачальнику після додавання всіх необхідних товарів, автоматично розраховуються дві суми: сума, котру компанія повинна сплатити постачальнику за товари (у валюті постачальника) та сума оприбуткованих на склад товарів (у валюті обліку товарів).

Оплату можна здійснити у валюті постачальника готівково, безготівково або прив’язати до документа активований заздалегідь платіж.

Якщо оплата неповна, або відсутня у даний час, то обирається оплата в кредит, тоді ваш борг запишеться в валюті постачальника даному постачальнику.

Після збереження та активації документа "Надходження від постачальника" товари надходять на склад, формується списання коштів за товари з каси або банківського рахунку, а у разі відсутності оплати формується заборгованість.

Після збереження та активації документа "Повернення постачальнику" товари списуються зі складу, формується зарахування повернених коштів за товари в касу або на банківський рахунок, а у разі відсутності оплати формується заборгованість контрагента перед компанією.

Якщо документ "Надходження від постачальника" був оформлений як прихід у кредит, а потім на його основі був створений та активований документ "Повернення постачальнику" в тій самій сумі також в кредит, то взаємна заборгованість гаситься автоматично.

2.6. Приклад оплати "Надходження від постачальника"

Розглянемо випадок, коли в документі "Надходження від постачальника" задіяно кілька валют, а базова валюта та валюта обліку товарів різні.


Переконуємось, що курси валют встановлені на потрібну дату:


Для того, щоб можна було оплатити постачальнику відразу при надходженні товарів, створимо вхідні фінансові залишки в різних валютах. Це ми робимо зараз для того, щоб побачити як різні варіанти оплати відобразяться на облікових рахунках компанії.

Вхідні залишки в касі:


Вхідні залишки на банківських рахунках:


Створимо новий документ "Надходження від постачальника". Валютою цього документа завжди є валюта постачальника, в даному випадку - долар. Товари повинні надходити на склад у валюті обліку товарів, тому в документі суми за товари конвертуються в євро.

Зверніть увагу, що в налаштуваннях ми не маємо курсу долара до євро, а маємо курси цих валют до базової валюти - гривні. Конвертація здійснюється через базову валюту (26,32 ⋅ 38: 40 = 25). Отже, до сплати постачальнику 26, 32 долари, а на склад оприбуткуються товари на суму 25 євро (після активації документа).


Розглянемо варіанти оплати такого документа. Будемо оплачувати частково готівково та безготівково, щоб побачити результат оплати в цих двох випадках.

Варіант 1. В оплаті не обираємо касу та рахунок.


Активуємо документ.


В результаті готівкові долари спишуться з балансового рахунку каси в доларах, а безготівкові долари будуть конвертовані в базову валюту і спишуться з гривневого рахунку компанії.

Варіант 2. В оплаті обираємо будь-яку касу (як зазначалось раніше, в касі може знаходитись готівка в різній валюті) та рахунок у валюті постачальника - доларах.


Після активації надходження бачимо, що готівкові долари знову списалися з балансового рахунку каси в доларах, а безготівкові - з рахунку в доларах.

В залежності від того, треба вам конвертувати безготівкові кошти, чи ні, ви можете обирати або не обирати розрахунковий рахунок.

Але якщо буде обрано рахунок, який не відповідає валюті постачальника, то документ не активується.
3. Платежі

На платформі Скайнум можна створювати всі необхідні для мультивалютного обліку платежі.

Зверніть особливу увагу на налаштування в довіднику "Курс валют", тому що будь-які розрахунки у системі робляться з урахуванням правильних курсів та правильної дати, з якої курси повинні діяти. Курс валюти в довіднику вважається діючим до тих пір, поки не буде створено новий курс для цієї валюти. Якщо на дату будь-якого платежа не буде курсу потрібної валюти, то розрахунки будуть вестись за курсом 1:1. Не видаляйте старі курси валют, а створюйте нові при потребі.

3.1. Касові платежі

Створення касових платежів при використанні однієї валюти детально описано в інструкції: Платежі.

3.1.1. Прибутковий касовий ордер

При використанні мультивалютного обліку в касовому платежі для окремих типів платежу буде доступна зміна валюти.

Для типів платежу "Засновник" та "Оплата ПДВ" доступною є тільки базова валюта компанії (яка зазначена в у розділі "Налаштування - Параметри - Валюта").

Для типу платежу "Готівка з банку" платіж сформується у валюті розрахункового рахунку банка, незалежно від того, яка каса при цьому буде вибрана. Після активації платежа сума зарахується на вибрану касу у валюті розрахункового рахунку.

Для типів "Розрахунки з покупцями", "Розрахунки з постачальниками" за замовчуванням платіж формується у валюті контрагента, але є можливість змінити валюту для будь-якого контрагента.


Після вибору контрагента у платежі з’являється інформація про взаємні заборгованості.


В платежі обирається валюта, вказується сума, яка після збереження платежу фігурує в якості нерозподіленого залишку цього платежу.


Нерозподілений залишок можна розподілити на документи контрагента, які не були повністю сплачені. Якщо активувати платіж з нерозподіленим залишком, то цим платежем можна буде оплатити майбутні документи цього контрагента.

Для типу платежу "Передача в касу" платіж сформується у вибраній валюті, в касі може знаходитись готівка у будь-якій валюті. Після активації сума у валюті платежу спишеться з однієї каси та зарахується в другу.

3.1.2. Видатковий касовий ордер

Для типів "Розрахунки з покупцями", "Розрахунки з постачальниками", "Засновник", "Передача в касу", "Оплата ПДВ" все працює аналогічно платежу "Прибутковий касовий ордер". Різниця тільки в тому, що кошти списуються з каси.

Для типу "Інкасація" платіж буде сформовано у валюті розрахункового рахунку банка, куди здається готівка з каси. Після активації платежу кошти спишуться з каси та зарахуються на банківський рахунок у валюті розрахункового рахунку.

3.1.3. Конвертація готівки

Платіж "Конвертація готівки" використовується коли потрібно зробити проведення, яке відображає обмін готівки однієї валюти на готівку другої валюти.


В платежі потрібно вибрати з якого рахунку на який передаються конвертовані кошти та суми в обох валютах. Валюта показується автоматично в залежності від обраних рахунків. Конвертована сума не вираховується автоматично за курсом валют, а заноситься вручну, тому що реальна сума конвертованих коштів може відрізнятися від поточного банківського курсу валют.


4. Вхідні фінансові залишки

Платежі "Вхідні фінансові залишки" використовуються, якщо компанія бажає почати облік на платформі Скайнум не з нульових фінансових залишків. Наприклад, потрібно на момент початку роботи зі Скайнум показати, що окремий контрагент має заборгованість перед компанією, або на рахунку в банку знаходяться кошти, і їх потрібно показати в оборотах.

Увага! Обов'язково перевірте чи встановлені курси для кожної валюти на дату платежів із вхідними фінансовими залишками. Якщо у мультивалютному обліку курси валют на дату початку роботи зі Скайнум відсутні, то система розраховує конвертацію у відношенні 1:1.

4.1. Вхідний залишок по касі

У платежі "Вхідний залишок по касі" потрібно обрати касу, де знаходяться кошти на дату, коли компанія почала вести облік у Skynum, зазначити цю дату, вибрати валюту, зазначити суму та активувати платіж.


Сума відразу з'явиться у Журналі касових операцій (розділ "Фінанси - Звіти"):


4.2. Вхідний залишок по банку

У платежі "Вхідний залишок по банку" обирається розрахунковий рахунок, вказується дата, коли компанія почала вести облік у Skynum, вказується сума. Валютою платежу є валюта рахунку, який зазначений у ньому. 


Результати активації платежу можна бачити в Журналі банківських операцій (розділ "Фінанси - Звіти"):


4.3. Початкова заборгованість покупця та постачальника

У платежах "Початкова заборгованість покупця" та "Початкова заборгованість постачальнику" обирається контрагент, валюта, вказується дата та сума.


Результати активації платежу можна бачити в картці контрагента:


в розділі "Контроль - Бухгалтерія" у "Фінансовій довідці" та в розділі "Контроль - Поточна ситуація - Ми заборгували/Нам заборгували":


та у звіті "Взаєморозрахунки" (розділ "Фінанси - Звіти"):


Таким чином, платформа Skynum підтримує повноцінний мультивалютний облік на всіх рівнях. Продаж, оприбуткування, взаєморозрахунки та фінансові платежі можуть здійснюватися у різних валютах з перерахунком та конвенратацією за курсом валют окремо в кожному документі. Система вміє правильно виконувати всі необхідні бухгалтерські проведення, а не просто робить лише візуальний розрахунок цін.

У цій інструкції ми намагалися описати лише найголовніше, можливостей мультивалютного обліку на платформі насправді ще більше!

Використовуйте цей потужний функціонал.