img

Проведення інвентаризації

Онлайн програма для обліку товарів в магазині. Проведення інвентаризації в магазині і на складі.


Інвентаризація є контрольним етапом обліку, який дозволяє виявити фактичний залишок товарів. Це механізм, який дозволяє переконатися в достовірності обліку. На папері звіти можуть бути правильними, але наскільки вони достовірні можна визначити лише шляхом проведення інвентаризації. Програма складський облік Skynum пропонує великий функціонал для проведення інвентаризації.

Для чого проводиться інвентаризація?

Інвентаризація проводиться з метою виявлення нестач і надлишків, виявлення реальної кількості товарів на складі і зіставлення реальної наявності товарів з обліковою.

Етапи проведення інвентаризації

Програма торгівля і склад пропонує 3 простих етапи для проведення інвентаризації:

  1. Підготовка списків товарів.
  2. Отримання інвентаризаційної відомості.
  3. Оприбуткування надлишків і списання недостач.

Підготовка списків товарів

Є 4 способи підготовки списку товарів:

  1. Товар за товаром. У цьому варіанті по черзі сканується кожен товар і вказується його кількість.
  2. За картотекою. У документ інвентаризації завантажуються всі товари з картотеки і біля кожного з них вказується реальна кількість.
  3. За роздруківкою. Спочатку роздруковуються списки товарів з картотеки. Далі навпроти кожного товару записується його фактичний залишок. Готові списки потрібно внести в програму методом "товар за товаром".
  4. Excel-файлом. Список товарів експортується в Excel (кнопка "Експорт"). У ньому вносяться залишки по всім товарам. Готові списки імпортуються назад в програму по кнопці "Імпорт".

Програма управління складом дозволяє проводити інвентаризацію паралельно з декількох комп'ютерів. Для цього потрібно розділити між працівниками групи товарів або зони складу. У підсумку всі списки інвентаризації зводяться в одну відомість.

Як провести інвентаризацію в програмі?

Для проведення інвентаризації необхідно зайти в розділ Інвентаризація. Потім натиснути на кнопку "Почати інвентаризацію" і заповнити всі поля (дата, склад, спосіб підготовки списків і т.д.).

Далі відбувається підготовка списків товарів одним з чотирьох способів. Коли списки будуть готові система автоматично формує порівняльну відомість, в якій можна побачити всі виявлені розбіжності облікового і реального залишку товарів.

Програма для обліку відкриє нове вікно, в якому буде відображатися весь список товарів, які пройшли інвентаризацію. На цьому кроці програма обліку для магазину самостійно порівнює фактичну кількість товарів з обліковими, відображає знайдені відмінності і фіксує реальний залишок товарів в системі.

Звітність по інвентаризації

Після того, як всі етапи інвентаризації пройдені, в системі з'являється документ з її результатами і детальною інформацією. Ви можете роздрукувати його, щоб використати в контрольному перерахунку або помістити в архів.

Швидке і зручне проведення інвентаризації

Програма для інвентаризації складу - виявлення недостач і надлишків товарів. Безкоштовна складська програма - випробуйте можливості платформи в пробному тарифі.